Politica de confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Siteul bijuterii925.ro  este operat de BOTEA V. CRISTINA II, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul de registru general .......

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, bijuterii925.ro  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Scopul colectării datelor este:

•    informarea clienţilor/cumpărătorilor privind situaţia contului lor, inclusiv validarea, expedierea şi facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile şi sau serviciile achiziţionate;

•    trimiterea de Newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (email sau SMS);

•    de cercetare de piaţă, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul clientului /cumpărătorului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont şi/sau de comandă, cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a bijuterii925.ro, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul xxxxx, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Prin citirea acestui document aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Str Octav Doicescu, nr 100, Brăila, Judeţul Brăila, în atenţia BOTEA V. CRISTINA II vă puteţi exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Str Octav Doicescu, nr 100, Brăila, Judeţul Brăila, în atenţia BOTEA V. CRISTINA II în atenţia BOTEA V. CRISTINA II, vă puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:

•    rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

•    transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

•    notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, bijuterii925.ro  poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora şi numai în scopurile prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a  bunurilor şi serviciilor noastre, asigurători.

Prin completarea în formularul de comandă pe site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activităţii de creditare, cumpărătorul îşi exprimă expres consimţământul că persoanele juridice cu care bijuterii925.ro  a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit  să prelucreze datele personale ale acestuia în evidenţele proprii în scopul efectuării analizei de credit şi să le transmită în vederea consultării informaţiilor înregistrate pe numele cumpărătorului în baza de date a biroului de credit. Informaţiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în bază şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

CONFIDENȚIALITATE

bijuterii925.ro  va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi. Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile menţionate în prezentul document. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de cumpărător/client cu privire la comanda/contract fără consimţământul prealabil scris al vânzătorului.

Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informaţii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul siteului.  bijuterii925.ro  nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a bijuterii925.ro , clientul/cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai bijuterii925.ro - furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului contractului încheiat între cumpărător şi vânzător, precum şi de agenţii de stat, guvernamentale, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru,cât şi de alte companii cu care bijuterii925.ro  poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a bunurilor şi/sau a serviciilor etc.

 

PUBLICITATE

Newsletterele bijuterii925.ro  sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de bijuterii925.ro . Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

În momentul în care clientul îşi crează un cont pe site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de newslettere.

clientul îşi poate modifica opţiunea cu privire la acordul emis către vânzător în orice moment:

- prin contactarea bijuterii925.ro  în acest sens.

- prin modificarea setărilor din contul de client la secţiunea “Newsletter”.

- prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în mesajele comerciale primite de la vânzător.

Renunţarea la primirea newsletterelor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul document.